Li kaqi yajel COVID-19 ut eb’ Xtenamit aj Ralch’och’

Xhuhil li na’leb’ tentook xb’aanunkil naxk’e li ONU ut jalan chik molam chi rix li kaqi yajel COVID-19

Li rajom li hu a’in a’an xtenq’ankileb’ laj ralch’och’ ut eb’ li nake’kolok xk’ulub’ aj ralch’och’. Jo’kan aj wi’ li molam Franciscans Internacional (FI) naxsik’ naq a’anaq jun xk’anjelab’aaleb’ re naq te’k’aayq roksinkil li raatinul, chank ru naq k’uub’anb’il ut li na’leb’ nake’xye li jalanjalanq chi molam nak’anjelak chi rix Xk’ulub’ aj Ralch’och’ re li Xmolamil Ab’l Tenamit re naq ink’a’ ch’a’ajkaq k’anjelak sa’ xteepal li qatenamit ut sa’ jalan chik tenamit.

Li junjunq chi hu na’aatinak chi rix jalanjalanq chi na’leb’, sa’ xtiklajik natawmank xch’olob’ankil li ch’a’ajkilal, chi rix a’an natawmank li tento raj xb’aanunkil, li k’a’ ru nake’xye jalan chik molam ut sa’ xraqik natawmank kiib’ oxib’ chik na’leb’ natawmank sa’ jalan chik hu re li junjunq chi na’leb’.

Yaal aj wi’ naq li tento raj xb’aanunkil nayeemank, na’aatinak chi rix naq xsutunk li kaqi yajel COVID-19, naab’al reheb’ a’an naruhank roksinkil cho’q re aatinak chi rix  xnimqal ch’a’ajkilal ut chi rix li xk’ulub’ li poyanam.

Li hu xyiib’amank wank aj wi’ sa’ Ingles, kaxlan aatin ut portugués.

Naq naru tat-ile’q ut li kutb’il b’an naq yook xyajoninkil li kaqi yajel COVID-19
Xchaq’rab’il naq maak’a’aq tz’eqtaanank
Eb’ li ixq ut na’leb’ chi rix li ixqilal ut winqilal
Xnawb’al li esilal chi rix li kaqi yajel COVID-19
K’ulub’ank, chi nawb’il ut yeeb’il resil naq yookeb’ chi k’anjelak laj nimqi yakonel
La najteril b’anok
Li ha’ ut li saqob’resinkil ru
Li K’ulub’ej ut naq tz’aqal toowa’aq
Poyanam nake’kolok rix k’ulub’ej